Kúpele Bojnice a zdravotné indikácie

Kúpele Bojnice poskytujú liečbu mnohých zdravotných problémov. Či už trpíte problémami pohybového ústrojenstva, nervového systému, zápalom obličiek, ženských problémov alebo chorôb z povolania.

Choroby pohybového ústrojenstva

 • reumatické
 • degeneratívne (artritída, bolesti krížov)
 • zápalové (pokročilé zápaly kĺbov, Bechterevova choroba, poinfekčné artritídy)
 • lumboischias
 • skolióza
 • poúrazové stavy
 • stavy po operáciach chrbtice a po ortopedických operáciach

Nervové choroby

 • stavy po zápaloch centrálneho a periférneho nervového systému
 • stavy po operáciach nervového systému
 • stavy po cievnych mozgových príhodách (porážka)
 • ischias
 • vazoneurózy

Choroby obličiek a močových ciest

 • netuberkulózne zápaly močových ciest a obličiek
 • obličkové kamene
 • stavy po operáciách obličiek, močových ciest a prostaty
 • stavy po transplantácií obličiek

Ženské choroby

 • chronické zápaly ženských pohlavných orgánov
 • poruchy funkcie vaječníkov
 • neplodnosť
 • stavy po operáciách vnútorných rodidiel
 • komplikácie po potratoch a mimomaternicovej tehotnosti

Choroby z povolania

 • ochorenia kostí, šliach, svalov, ciev a nervov – vyvolané prácou so stlačeným vzduchom, s vibrujúcimi nástrojmi, jednostranným preťažením, hlukom, toxickými látkami

Oficiálne stránky kúpeľov sú na adrese www.kupele-bojnice.sk

Inzercia:
Plavky