Málokto vie, že Bojnice ponúkajú okrem zámku a zoo aj kúpele,  ktoré svojou polohou, klímou a zložením termálnych vôd vytvárajú ideálne podmienky pre liečebné procesy, regeneráciu a oddych svojich hostí. Teplé pramene sa spomínajú v dokumentoch z 13. storočia. História kúpeľov je nerozlučne spojená s Bojnickým zámkom, do ktorého panstva patrili.

Budovanie bazénov už za Thurza

Bojnické panstvo, hrad a kúpele pripadli roku 1526 hrdinovi z protitureckých vojen, grófovi Alexovi Thurzovi, kráľovskému taverníkovi. Nový majiteľ sa zaujímal o stav a využívanie termálnych prameňov. Nad jedným z nich dal vybudovať bazén z otesaných kameňov, kamenné schodište a po celom obvode lavičky. Tento, v tom čase výstavný bazén s teplou až horúcou vodou bol vyhradený majiteľovi, jeho osobným hosťom a šľachte. Dokonca dal vybudovať i druhý, ale o niečo menej honosný, ktorý slúžil poddaným.

Majiteľ Bojnického zámku gróf Ján Pálffyv roku 1895 zriadil nové vaňové kúpele a z dvoch bazénov dal vytvoriť bazén určený pre obyvateľstvo. V kúpeľnej budove bolo v tom čase iba 36 hosťovských izieb, ale stálych kúpeľných hostí nebolo veľa, v roku 1905 iba 125 osôb. Počet ambulantne liečených bol však veľký, ročne sa pripravilo takmer 10 tisíc kúpeľov. V roku 1906, po rekonštrukcii prírodného bazénu na Bažantici, ostal slúžiť už iba vznešeným a bohatým návštevníkom. Po smrti Jána Pálffyhospráva majetkov zvýšila poplatky za kúpeľnú starostlivosť a ubytovanie. Na jar roku 1915 zabralo priestory kúpeľov vojsko za účelom vybudovania nemocnice.Po prevrate v roku 1918 vojsko kúpele opustilo a ponechalo v zdevastovanom stave.

Zanedbané s nízkou  návštevnosťou

Rekonštrukcii bránil spor o dedičstvo po grófovi Jánovi Pálffym, ktorý pokračoval prakticky po celý čas trvania buržoáznej republiky a skončil sa až roku 1938, keď veľkostatok s objektmi zámkom ako aj samotnými kúpeľmi kúpila firma Baťa. Bazény v Starom Kúpeli boli za éry Baťu pre obyvateľov prakticky neprístupné; tí sa kúpavali v termálnom prameni Jazero. Správa kúpeľov však neskôr aj toto Jazero ohradila, a začala za kúpeľ vyberať  poplatok. Bazény boli zle udržiavané, a zanedbané, ročná návštevnosť bola iba 600 hostí. V roku 1932 pribudol v kúpeľoch bazén uhličitého kúpeľa, do ktorého pritekala uhličitá voda otvormi na dne.

Kúpeľom hrozil zákaz

Bojnice počas 1. česko-slovenskej republiky nemali štatút liečivých kúpeľov a dokonca im hrozil zákaz už existujúcej liečebnej prevádzky. Tá bola celoročná, ale najväčšia návštevnosť bola počas leta. V tom čase mali dostatočné množstvo liečivej termálnej vody i bahna. Firma Baťa v auguste roku 1938 otvorila nový objekt – Jánov kúpeľ a mala v pláne zmodernizovať celý kúpeľný areál, predovšetkým na liečenie svojich zamestnancov. K tomu však už pre vypuknutie 2. svetovej vojny a neskôr vzniku socialistického Česko-Slovenska nedošlo.

 

V roku 1950 prevzala kúpele Bojnice štátna zdravotná správa od národného podniku vtedajšie Závody 29. augusta v Partizánskom. Bývalá slobodáreň bola prebudovaná a modernizovaná bol opravený uhličitý kúpeľ a roku 1952 sa začala postupná rekonštrukcia všetkých bazénov počnúc Bielym kúpeľom. Dokonca bol zrušený bahenný kúpeľ a zábaly. Novšie Jánove kúpele prešli modernizáciou a boli prestavané na rehabilitačné oddelenie s bazénom a telocvičňou, ostatné pomocné liečebné procedúry zriadili v kúpeľnom dome Mier. Moderne vybavené rehabilitačné oddelenie umožnilo liečiť veľmi úspešne poúrazové stavy.

Ťažba uhlia a kúpele

V Bojniciach sa v tomto období začal dôkladný hydrogeologický prieskum spojený so zachytením prameňov. Zároveň bolo potrebné zabezpečiť ochranu všetkých termálnych prameňov, ktoré mali byť údajne ohrozené pokračujúcou podzemnou ťažbou uhlia z neďalekých Nováckych baní. Po doriešení tohto problému vyčlenením ochranných pásiem Bojnických Kúpeľov bolo možné zabezpečiť dostatočné množstvo termálnej vody nielen na liečenie v kúpeľoch. V roku 1959 získali Bojnice štatút kúpeľného mesta. Základom liečebných procedúr je 9 prameňov s hydrouhličitanovou a  vápenato-horečnatou vodou s teplotou  28-52°C. Pacienti majú k dispozícii 7 hypertermálnych a izotermálnych bazénov, vodoliečebné procedúry, elektroliečbu, manipulačnú liečbu chrbtice, akupunktúru, kyslíkovú terapiu a môžu využívať aj pobyt v soľnej jaskyni. Od roku 1995 sú Kúpele Bojnice akciovou spoločnosťou a postupne sa rozvíjajú až do súčasnej doby.

Inzercia:
Plavky