Bojnická zoologická záhrada ako národná zoologická záhradaje najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola prvýkrát otvorená 1. apríla 1955. Jej súčasná rozloha je 41 hektárov, z čoho viac ako polovicu tvorí expozičná časť. Areál zoo sa nachádza v rekreačnom prostredí kúpeľného mesta Bojnice.

Spolupráca so Štátnou ochranou prírody

Národná zoo Bojnice má v štatúte zakotvenú spoluprácu so Štátnou ochranou prírody a pomerne často spolupracuje na rôznych projektoch. Jedným z posledných úspešných počinov bola napr. pomoc TANAPu pri imobilizácii kriticky ohrozeného poddruhu kamzíka vrchovského tatranského.

Člen vo významných medzinárodných organizáciách

  • WAZA (Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií)
  • EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií)
  • UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad)
  • WAPCA (Združenie pre ochranu západoafrických primátov)
  • EEKMA (Európska asociácia ošetrovateľov a manažérov chovu slonov)
  • IZE (Medzinárodná asociácia zoo vzdelávacích pracovníkov),
  • Species360 (Medzinárodná databáza zvierat chovaných v zoo)

Kolekcia zvierat

Národná zoo Bojnice prezentuje jedinečnú kolekciu zvierat z celého sveta vo viac ako 430 druhoch s celkovým počtom viac ako 3500 exemplárov. Je to najväčšia kolekcia zo všetkých slovenských zoo. Približne 280 druhov z tejto kolekcie vystavuje ako jediná zoo na Slovensku, napr. slony africké či antilopy bongo. V rámci chovu vzácnych a ohrozených druhov zvierat je zapojená do chovu 31 druhov zaradených do európskych záchranných programov, 39 druhov zaradených do európskych plemenných kníh a 14 druhov zaradených do medzinárodných plemenných kníh.

Zážitkové programy

Návštevníci bojnickej zoo majú možnosť vyskúšať aké je to byť Jeden deň ošetrovateľom v zoo. Projekt je ponuka pre tých, čo túžia poznať ako to naozaj v zoo funguje.
Komentovaná prehliadka zoo –
pútavý výklad o každodennom živote zvierat, čo naozaj znamená práca v zoo, aké skutočné problémy, starosti ale i radosti prináša bežný deň v zoologickej záhrade. Predstavenie najzaujímavejších  druhov a jedincov s ich vlastnými príbehmi.
Vstup do zázemia zoo – dozviete sa niečo viac a dostať sa tam, kam sa bežne návštevník nedostane. Po dohode záujemca navštívi vybrané zázemie zoologickej záhrady spolu s odborným sprievodom.

Inzercia:
Plavky